Σελίδες

Προσθήκη Εργαλείου δοκιμής ταχύτητας
  1. Συνδεθείτε στο Blogger σας  ταμπλό  και πηγαίνετε στο  Σχεδιασμός  ->  Στοιχεία σελίδας .
  2. Κάντε κλικ στο " Προσθήκη Gadget "στο sidebar.
  3. «Επιλογή HTML / JavaScript και προσθέστε τον κωδικό που δίνονται παρακάτω και κάντε κλικ στο Αποθήκευση......................
    Your domain(s): Enter each address on a new line (Maximum 10)
    (eg. iwebtool.com)
    Powered by iWEBTOOL
......................Add the code here-->http://www.bloggertricksandtools.com/2011/12/how-to-add-website-speed-test-tool.html