Σελίδες

Πως χωρίζουμε ένα κείμενο σε 3 στήλες

1►11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
2►22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
3►33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

..........................................................................


<div style="width: 300px;">
<div style="background-color: white; float: left; padding: 3px; width: 90px;">
1►11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111</div>
<div style="background-color: white; float: left; padding: 3px; width: 90px;">
2►22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222</div>
<div style="background-color: white; float: left; padding: 3px; width: 90px;">
3►33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333</div>
<br style="clear: left;" /></div>