Σελίδες

Διαγράψτε το-Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)

Πρώτα από όλα,όπως πάντα να έχετε αποθηκευμένο κάπου το πρωτότυπο σας(HTML Template) και προχωράτε..

Προσθέστε ακριβώς πάνω από το 
τον κώδικα αυτό ......
.feed-links { display:none !important; }

Θα μοιάσει κάπως έτσι....


Κάντε προεπισκόπηση,αν όλα είναι εντάξει ,πατήστε αποθήκευση και τελειώσατε.