Σελίδες

BLACK BANNER

1234567890
..
1234567890
................................................................................................
Αλλάξτε τα νούμερα με το δικό σας κείμενο,το χρώμα του banner((initial; background-color: black;)) με άλλο,πχ-white,black,red,yellow,κλπ και αλλαγή χρώμα κειμένου εδώ((initial; color: white; font-family)),
Περισσοτερους κωδικούς χρωμάτων εδώ


Για αλλαγή θέσεις κειμένου (text-align: right;) με left η center αν δεν θέλετε το κείμενο να γράφετε από δεξιά όπως φαίνεται στα banner παραπάνω.