Σελίδες

Banner color

123456789123456789123456789123456789123456789
......................................
Αν θέλετε να αποκτήσετε ένα τέτοιο banner,πρώτα θα προσθέσετε το κωδικό nr1 και άμεσος μετά το nr2 ακολουθώντας έτσι και της αλλαγές.
nr1

......................................
nr2

1-Αλλάξτε το συνολικό μήκος του banner με της διάστασης που θέλετε-width: 980px;αλλάζοντας τον αριθμό με χρώμα μπλε.(banner nr1).
2-Αλλάξτε το χρώμα κάθε προσθέσεις (banner nr2)-background-color: #025da3;μονο τα μπλε,με άλλο κωδικό,δείτε κωδικούς χρωμάτων εδώ